Защо? Защо? Защо?

Аз съм живял и работил в Германия, Полша, Мароко, Албания, Косово, Турция, Сирия, Йордания, Египет, Индонезия, Казахстан и България. Имам приятели и познати във всички тези и много други държави.

Моля някой да ми обясни защо трябва да чете истински потоп от расистки и ксенофобски мнения срещу бежанци изключително от моите български контакти – а не от някой друга страна? Защо това количество безумна омраза, презрение и подлост от много българи, които не се чувстват дори да се срамувам от тяхното отвратителен манталитет?

Защо? Защо? Защо?

© Thomas Hübner and mytwostotinki.com, 2014-5. Unauthorized use and/or duplication of this material without expressed and written permission from this blog’s author and/or owner is strictly prohibited. Excerpts and links may be used, provided that full and clear credit is given to Thomas Hübner and mytwostotinki.com with appropriate and specific direction to the original content.

Leave a Reply

Your email address will not be published.