изненада

аз съм изненадан, че един млад български поет, с когото дори веднъж споделях вечеря и приятелски разговор, и за когото винаги мислих добре, харесва пост на един психически небалансиран човек, който ме нарича свиня, без особена причина. но хей, това са кръговете на българските поети, така че всичко е възможно …

© Thomas Hübner and mytwostotinki.com, 2014-8. Unauthorized use and/or duplication of this material without expressed and written permission from this blog’s author and/or owner is strictly prohibited. Excerpts and links may be used, provided that full and clear credit is given to Thomas Hübner and mytwostotinki.com with appropriate and specific direction to the original content.

 


Leave a Reply

Your email address will not be published.