“Евреите са нашето нещастие!”

Подтекстът на тази статия: евреите са убийците на Христос и са отговорни за болшевизма и атаката срещу Св. Неделя. Авторката не го казва буквално, но посланието е лесно да се чете между линиите…

Жалко е, че на “Култура” се появява статия, използваща антисемитски клишета. Това не съответства на това, което “Култура” беше за мен досега.

© Thomas Hübner and mytwostotinki.com, 2014-8. Unauthorized use and/or duplication of this material without expressed and written permission from this blog’s author and/or owner is strictly prohibited. Excerpts and links may be used, provided that full and clear credit is given to Thomas Hübner and mytwostotinki.com with appropriate and specific direction to the original content.

 


Leave a Reply

Your email address will not be published.